Algemene voorwaarden

  1. Algemene overwegingen – toepassingsgebied

Deze e-commerce website wordt beheerd door Samvaz SA.

Rali® en Rali Shark® zijn geregistreerde handelsmerken eigendom van Samvaz SA. Het gebruik van deze e-shop is onderworpen aan Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen. Het bedrijf Samvaz SA voert alle leveringen en diensten met betrekking tot e-shop op basis van deze Algemene Voorwaarden. Alle andere voorwaarden die afwijken van of een aanvulling zijn op deze Algemene Voorwaarden worden niet erkend, tenzij ze uitdrukkelijk geschreven zijn door Samvaz SA.

Door het plaatsen van uw bestelling, aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden. Samvaz SA levert enkel goederen aan bepaalde landen. Elk land dat niet door Samvaz SA wordt bevoorraad, is onderworpen aan een overeenkomst met Samvaz SA. Deze overeenkomst moet voorafgaand aan de bestelling worden opgesteld en door Samvaz SA worden aanvaard.

Samvaz SA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen en toe te passen op alle contracten die na de wijziging zijn gesloten. Gelieve onze voorwaarden regelmatig na te kijken.

  1. Industriële eigendomsrechten – links

De elementen van de e-shop Samvaz SA, met inbegrip van afbeeldingen, video’s, audio en technologieën die voor deze doeleinden worden gebruikt, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht. Ze zijn het exclusieve eigendom van Samvaz SA.

Een gebruiker die een link wil creëren naar de website van Samvaz SA voor zijn eigen website en voor persoonlijk gebruik, moet hiervoor de toestemming krijgen van Samvaz SA. Hyperlinks naar de website van Samvaz NV met frametechnologie of online links is verboden.

In principe moeten alle links naar de pagina’s beheerd door Samvaz SA, onmiddellijk worden verwijderd op verzoek van Samvaz SA van de exploitant van de site.

  1. Bestelling

a) Sluiting van het contract

Een contract tussen Samvaz SA en de klant wordt niet aanvaard bij het doorgeven van de bestelling, maar pas bij het aanvaarden van de bestelling door Samvaz SA.

Samvaz NV is niet verplicht een bestelling te aanvaarden. Indien Samvaz SA een bestelling niet kan uitvoeren, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

Samvaz SA behoudt zich het recht voor om het minimum- en maximumbedrag per bestelling te bepalen. Deze bedragen kunnen variëren naargelang het type van betaling.

b) Prijzen

Al onze prijzen zijn aangegeven inclusief alle belastingen. De prijzen kunnen op elk moment door SAMVAZ SA gewijzigd worden.

De prijs van de goederen op de orderbevestiging van de firma Samvaz SA, is bepalend voor het bedrag op de factuur.

  1. Garantie

De wettelijke garantie bedraagt 2 jaar en begint te lopen vanaf de leveringsdatum van de goederen. De garantieclaims zijn in eerste instantie beperkt tot vervangende leveringen. Indien een vervangende levering niet mogelijk is, heeft de klant de keuze tussen annulering van het koopcontract of vermindering van de prijs. Andere garantieaanspraken zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de wet anders bepaalt.

Uitgesloten van de garantie: schade door normale slijtage, oneigenlijk gebruik of een gebrekkig of onjuist onderhoud.

Bewaar a.u.b. alle noodzakelijke documenten die het begin van de garantieperiode bewijzen (aankooporder, levering, enz.).

De uitbater van de website heeft zijn best gedaan om de kleuren van de producten zo getrouw mogelijk weer te geven in de e-shop. De kwaliteit van de foto’s hangt echter ook af van het beeldscherm van de klant. Daarom kan Samvaz SA niet garanderen dat alle kleuren op een perfecte en originele manier worden weergegeven. Eventuele kleurafwijkingen worden niet als een gebrek beschouwd.

Gebreken of defecten die visueel kunnen worden waargenomen tijdens de levering van de artikelen moeten binnen de 10 dagen worden gemeld. In het geval van gebreken die later optreden, moet de klant de dienst na verkoop van Samvaz SA zo snel mogelijk per e-mail of per post verwittigen, en niet langer dan 10 dagen na het optreden ervan. Indien binnen de gestelde termijn geen klacht wordt ingediend, worden de goederen als aanvaard beschouwd.

  1. Leverings- en betalingsvoorwaarden

a) Levering

De afzender is bevoegd tot het doen van deelleveringen.

De verzending geschiedt op risico van de afzender.

De verzending geschiedt door de Zwitserse post met internationale verzendservice of door haar partners in de EU. De levertijd bedraagt gemiddeld 2-5 dagen vanaf het ophalen door de vervoerder. Alle zendingen zijn beveiligd met een tracking-nummer. U kunt uw pakket gemakkelijk volgen tot aan de thuisbezorging.

De verzendkosten zijn inbegrepen bij een pakket tussen 0 en 30 kg. Voor bestellingen met een totaal gewicht van meer dan 30 kg, moet vooraf een akkoord worden gevraagd aan Samvaz SA per telefoon, post of e-mail.

Voor alle andere locaties, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst.

b) Betaling

Vier betalingsmethoden zijn beschikbaar: kredietkaart, Paypal, IDeal en bankoverschrijving.

Het maximumbedrag per kredietkaart en bankoverschrijving is 1.500 €.

Bij online betaling met kredietkaart wordt het factuurbedrag bij ontvangst van de bestelling van de kredietkaart afgeschreven. Samvaz SA aanvaardt momenteel kredietkaarten van Visa of MasterCard.

Bij betalingen per overschrijving worden de bestelde goederen pas verzonden na ontvangst en inning van de fondsen door Samvaz SA. In dit geval zal de verwerkingstijd en de verzending van de bestelling automatisch worden verlengd.

De onderneming Samvaz SA behoudt zich het recht voor om de solvabiliteit van de klant te controleren bij het aanvaarden van een bestelling. De mogelijke betalingswijze wordt vermeld in de procedure voor het opnemen van de bestelling.

c) Voorbehoud (reserve) van eigendom

De goederen blijven eigendom van Samvaz NV tot de volledige en definitieve betaling van het gefactureerde bedrag.

d) Leveringsvoorwaarden

Schadevergoeding voor laattijdige levering is uitgesloten, voor zover het niet gaat om een opzettelijke fout.

In het algemeen zullen de bestelde artikelen, indien ze in voorraad zijn, binnen 1 à 2 werkdagen worden verzonden. De artikelen die niet in voorraad zijn, worden onmiddellijk na ontvangst uit ons centraal magazijn verzonden.

In het geval van een multi-product bestelling, behoudt Samvaz SA zich het recht voor om onmiddellijk de goederen te verzenden die in voorraad zijn, en de ontbrekende producten later te leveren. Om dit ongemak te vermijden, zal Samvaz SA, als fabrikant, haar best doen om de voorraden maximaal aan te bieden.

Aangezien de pakketten worden geleverd door de postdiensten, kan Samvaz SA niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, niet-leveringen of beschadiging van het product.

Samvaz SA zal haar best doen om geschillen te behandelen onder de beste voorwaarden om de klanten tevreden te stellen.

e) Terugzending en terugbetaling

In geval van terugzending, zal Samvaz SA de kosten dragen indien de terugzending gebeurt binnen de 7 dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. Na deze termijn zijn de retourkosten ten laste van de klant.

Een terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen.

Opmerking: Er zal geen terugbetaling gebeuren indien de goederen niet in volledige staat, in perfecte staat en in de originele verpakking (niet geopend) worden teruggestuurd.

  1. Gebruik en bescherming van de gegevens, beveiliging en bijwerking van de gegevens

a) Samvaz NV respecteert de privacy van haar klanten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk, met loyaliteit en betrouwbaarheid.

Door het indienen van de bestelling, gaat de klant ermee akkoord dat zijn gegevens binnen Samvaz SA als volgt worden verwerkt:

Bij het eerste contact verzamelt Samvaz SA persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam, adres, leeftijd, e-mailadres om de transactie te voltooien en voor marketingdoeleinden.

Naast de expliciet ingevoerde gegevens wordt automatisch informatie uit de logbestanden (een soort werkverslag van de computer) verzameld. Met deze informatie wordt geen persoonlijk profiel gegenereerd.

Samvaz SA gebruikt deze informatie om anonieme statistieken op te stellen over het effect van internetaanbiedingen.

Gegevens over bestellingen kunnen worden gebruikt met betrekking tot de aankoopfrequentie en de bestelde bedragen, met het oog op een verbetering van de dienstverlening aan de klant. Het gebruik van hun inhoud is anoniem. De aankoopgegevens van de klanten worden regelmatig afgesloten en gewist.

Indien de klant het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden wenst te weigeren, moet hij dit schriftelijk meedelen.

De persoonlijke gegevens van de klant worden – behoudens de wettelijke verplichtingen en de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling – niet aan derden doorgegeven. Er wordt gegarandeerd dat geen enkel gebruik van de gegevens door derden zal worden toegestaan, behalve voor de concrete bestelling van de klant.

b) Samvaz SA gebruikt een moderne beveiligingstechnologie om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Samvaz SA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de veiligheid van de gegevens op het internet. De overdracht van alle gevoelige gegevens is gecodeerd.

Wanneer de klant een online aankoop doet, verschijnt er een sleutelsymbool of hangslot in de rechterbenedenhoek van het scherm in het navigatorvenster. Dit symbool geeft aan dat de transacties worden beschermd door Secure Sockets Layer (SSL). SSL versleutelt de informatie op de kredietkaart. Als een van deze symbolen niet wordt weergegeven, neem dan onmiddellijk contact op met Samvaz SA.

C) De klant kan zijn gegevens snel en gemakkelijk bijwerken

Selecteer “Mijn Account” en vervolgens “Uw Persoonlijke Gegevens Wijzigen of Bekijken”. Voer de vereiste informatie in en klik op bijwerken.

D) Om een naam uit de klantenlijst te verwijderen, dient u de volgende stappen uit te voeren:

Selecteer of bevestig de verbinding via het gedeelte “Mijn account” en “Account verwijderen”.

  1. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Zwitserse recht. In geval van geschillen zijn alleen de Zwitserse rechtbanken bevoegd.